fredag 22 november 2013

Nr 81. Snabb imageutveckling

Under veckan har jag hållit flera workshops och utbildningar, där vi utvecklar personliga varumärken. De flesta deltagare känner inte varandra när vi träffas. Vi får snabba och ytliga första intryck av varandra, baserat på utsidan.

I en normal vardagssituation skulle flera av dessa människor inte lägga mer tid på varandra. Det första intrycket leder inte till fortsatt kontakt. Under de få timmar vi träffas, hinner däremot detta förändras markant. När vi går hem har flera fått ett fördjupat intryck av varandra och skapat en så tight kontakt att de vill byta visitkort, ses igen och prata vidare om de frågor vi har väckt.

Det är fascinerande att se hur samtal som kommer under ytan på oss kan ge så omedelbar och omvälvande effekt. Det finns mycket att lära om vi ger varandra tid och intresse. Potentialen för välmående, motivation, engagemang och nya resultat är enorm.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

torsdag 21 november 2013

tisdag 19 november 2013

Nr 80. Tankar på ett tåg

Det är tidigt morgon på ett tåg mot Göteborg. Jag ska föreläsa för ett stort gäng marknadsmänniskor om några timmar. Ser fram emot det, precis som jag gör med alla föreläsningar. I gränslandet mellan att jobba och att slumra till en timme, snurrar tankarna kring några av veckans diskussioner. Igår intervjuades jag för en tidning, där frågan om image kom upp. "Hur kan man behålla sitt rätta jag om man hela tiden ska vara uppmärksam på sitt personliga varumärke? Blir det inte stressande?"

Begreppet personligt varumärke uppfattas på olika sätt av olika personer. Jag vill gärna ge det en mer genuin och grundad innebörd än den vanligast förekommande, där det mer handlar om att skapa en snygg yta.

Oavsett om vi vill eller inte, så ger vi ett intryck till andra människor. Vi kan inte bestämma vad andra tänker och tycker om oss, men vi kan påverka det. Det handlar om att bygga sitt varumärke inifrån och ut. Din utsida har betydelse, men den måste hänga ihop med dina värderingar och mål om du ska uppfattas som genuin och trovärdig.

Så låt inte det personliga varumärket stressa dig. Var den du är, bli medveten om vad du vill och vad du står för. Förmedla det till omgivningen på ett tydligt sätt och ha roligt på vägen.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.