torsdag 3 april 2014

Nr 90. Ditt nätverk

En viktig del i din profilering är de människor du omger dig med.

Vissa människor umgås med någon enda eller ett fåtal kollegor, vänner och bekanta. Andra omger sig med människor i mängder, utifrån olika intressen och sammanhang. Mängden människor är inte alltid viktig - så länge den är tillräcklig för dig - utan det är kvaliteten på dina relationer som har störst betydelse för ditt eget välbefinnande.

Andra människor drar dock slutsatser om dig både baserat på vilka människor du umgås med och hur många de är. När du syns tillsammans med människor som uppfattas tillhöra samma intresseområde/bakgrund/släkt/åldersgrupp etc, så förstärks den bild andra redan har av dig. När du umgås med människor som uppfattas ha en annan image än du själv, kommer bilden av dig antingen att bli otydligare eller mer spännande - om kontrasterna stärker mer än de urholkar din image.

Hur ser ditt nätverk ut? Trivs du med de människor du umgås mest med? Tror du att de stärker eller försvagar din image? Välj dina människor med hjärtat och var medveten om att andra är uppmärksamma på vem du omger dig med.

Läs gärna artikeln i Huffington Post, där kopplingen mellan hälsa och antal vänner påstås vara stark.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.