tisdag 28 december 2010

Om jag bodde i Karlstad

Om jag bodde i Karlstad skulle jag träna på Karlstads nya gym. Där blir man uppmuntrad att lämna maskinerna och sticka ut i skogen istället. Eller både och. När det är nära till skogen, blir kombinationen av maskiner och frisk luft ganska självklar. Så skulle jag vilja ha det.

Att bygga ett starkt varumärke handlar mycket om kundorientering och långsiktighet. Snabba cash är inte alltid den mest lönsamma vägen. Ge lite mer - få lite mer, men senare.

Foto: kmti.se