måndag 4 augusti 2014

Nr 94. Möten

Har du mött och umgåtts med både nya och välkända människor under sommaren? Märker du hur du mår och utvecklas på olika sätt beroende på vem du träffar?

Det sägs ibland att "människor blir till i mötet med andra människor". Till stor del får vi vår energi och inspiration när vi på olika sätt interagerar med andra. Våra goda sidor lockas fram i goda möten. Våra sämre sidor lockas fram när mötet krockar.

Min övertygelse är att varje möte - oavsett om det känns positivt eller negativt i stunden - lär dig något. Ta till dig den kunskap du får. Reflektera över likheter och olikheter. Välj om du vill mötas igen eller ej. Prioritera väl utifrån dina mål och kärnvärden, men betrakta inte ett genomfört möte som bortkastat. Håll mötet kort om det känns tidsödande, förläng gärna om det känns utvecklande för alla parter.

Om du lämnar ett möte med en dålig känsla, försök då att se på det med distans. Vad hände? Varför? Vad kan du lära dig? Finns det något du behöver rätta till eller göra för att kunna lämna mötet bakom dig med så god känsla som möjligt?

I ditt nätverk finns säkert människor som du får utbyte av på många olika sätt. Med någon kan du ha utvecklande samtal. Med någon annan skrattar du mest. Med en tredje har du gemensamma fritidsintressen. Med någon får du kanske allt samtidigt.

Var nyfiken vid dina möten under den kommande veckan. Plocka med dig ny lärdom från varje tillfälle. Reflektera gärna när veckan är slut. Vad har du lärt dig?

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.