måndag 12 maj 2014

Nr 91. Stärker vi varandra?

Blir du och jag glada och energifyllda när vi träffas eller tappar vi kraft? Är vi en hämsko för varandra eller får vi varandra att uträtta stordåd? Något mittemellan kanske? Helt neutralt?

Vissa människor har du bättre personkemi med än andra. Det är helt naturligt. Om det var på något annat sätt skulle vi alla vara ganska urvattnade som individer och sakna egenheter, personliga styrkor och svagheter. Vi är olika och det är bra.

När du har förmågan att omge dig med människor som ser din potential, stärker och stöttar dig i både goda och mindre goda tider, då kan du skatta dig lycklig. Självklart behöver detta gälla ömsesidigt för att vara värdefullt för båda parter. Och era roller skiftar, beroende på hur livsläget ser ut. Ibland är du den starka, ibland den svaga. Ibland är du den hjälpande, ibland den behövande. Ibland är du den drivande, ibland den efterföljande. Huvudsaken är att du inte alltid tar den ena eller andra rollen. Då kan er relation hamna i obalans på sikt.

Vissa relationer har en naturlig rollfördelning, t ex föräldrar och barn eller ledare och medarbetare. Då gäller lite andra förutsättningar.

Vi passar inte ihop med alla. Det är helt okej. Vissa av de människor du har en större friktion med behöver du ändå hitta ett sätt att samspela med, om ni rör er i samma sammanhang privat eller på jobbet. Nyfikenhet och ömsesidig respekt brukar räcka långt.

Gör det du kan för att stärka de människor som finns i ditt nätverk. Ibland behövs det inte så mycket för att lyfta tillvaron för någon. Omtanke är en bra tanke.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Personliga varumärken i Uppsala den 23 maj

Under internationella coachveckan föreläser jag i Uppsala om personliga varumärken. Välkommen på frukostmöte den 23 maj kl 8.30-10.00.
______________________________________

Under den internationella coachveckan välkomnar International 
Coach Federation (ICF) dig till en tankeväckande föreläsning med 
varumärkesexpert AnnaKarin Lingham där du får insikter kring hur 
ditt varumärke kan utvecklas inifrån och ut, hur du kan hitta dina 
kärnvärden och hur olika profileringsmetoder kan stärka ditt 
varumärke.

Anna-Karin Lingham är varumärkesexpert, föreläsare och författare. Hon har lång erfarenhet av varumärkesutveckling inom stora företag. Under hösten 2013 lanserades hennes första handbok kring 
personliga varumärken, Visa ditt rätta jag. Boken kan köpas till 
specialpris vid föreläsningen.

Datum: fredag 23 maj
Tid: kl. 08.30-10.00 (frukost serveras från kl. 07.45)
Plats: Plan4, Salagatan 18A
Anmälan (som är bindande) gör du genom att skicka mail till 
icfuppland@icfsverige.se. Ange för- och efternamn, adress, 
mailadress, mobnr.

Pris: 200:- inkl moms. Endast kontant betalning. Vid utebliven 
medverkan faktureras kostnaden för frukostseminariet.