fredag 4 oktober 2013

Nr 76. Kända och okända

Vi har pratat om image under några veckor, alltså omgivningens bild av oss. Oavsett om vi är en känd eller mer okänd person för den stora massan, så har vår image betydelse för oss.

Jag har varit på bokmässan med min nya bok. Där fick jag en tydlig illustration av hur en image påverkar det bemötande vi får. Där handlade det verkligen om kända och okända. Seminarier och föreläsningar i montrar och på scener fick mer eller mindre publik. Fascinerande. Här är min egen uppfattning om de mest uppmärksammade profilerna på mässan:

På första plats: Maria Montazami. Runt henne - oavsett vilken scen eller monter hon framträdde på - omgavs hon av hundratals människor. Hon är väl inte främst känd för att vara författare, men hon har skapat en image som drar till sig såväl nyfikna som hängivna beundrare. Ur min synvinkel har hon en genuinitet i sin personlighet som hon dessutom lyckas förvalta och förmedla väl. Oavsett vad man tycker om henne som offentligt personligt varumärke, så är det fascinerande att följa.

På andra plats: Martin Schibbye och Johan Persson. De stod för många framträdanden och drog till sig stort intresse. Deras historia berör många. De vill förmedla ett budskap och verkar ha minimal avsikt att få publikt intresse för sig själva som personer. Det ger en trovärdighet som attraherar.

På tredje plats: Kalle Anka-tecknaren Don Rosa. Kön ringlade lång lång lång. För en signering räckte det att stå i kö en gång. För att dessutom få en teckning gällde det att ställa sig i kö en gång till. Don Rosas kompetens och koppling till ett annat starkt varumärke skapade uppmärksamhet.

På fjärde plats: Svårt att säga. Petter, Lill-Babs, Caitlin Moran... Det fanns gott om publik för kända namn och ansikten.

Längre ned i listan: Nya, okända författare. Entusiaster inom skön- eller facklitteratur som vill möta bokälskare och föra ut ett budskap eller en historia. Här är bruset stort. Det finns tusentals titlar att välja på. För att nå fram till den stora mängden läsare behövs ett starkt varumärke och ett tydligt budskap.

Jag lärde mig mycket och uppskattade den för mig nya världen som författare. En bok kan stärka ett personligt varumärke, men det är naturligtvis också mycket tydligt att ett starkt och välkänt personligt varumärke stärker en bok.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.