tisdag 31 januari 2017

Nr 131. Dina traditioner

Januari närmar sig sitt slut. Tiden efter advent, lucia, jul, nyår, trettonhelg och tjugondedag Knut. Traditionsrika tider för många.

Vi kan hitta traditioner inom många olika områden - geografiska, kulturella, religiösa, släktanknutna och personliga. De kan skapa band mellan människor och knyter ihop dåtiden med framtiden, över generationsgränser.

Har du några traditioner? Har de sin grund i din kultur, din familj, din religion eller något annat? Hur har de påverkat dig? För mig handlar det om att hänga upp tiden på något. Att låta dåtiden få en koppling till nutiden och framtiden. Att ha några någorlunda trygga punkter som återkommer trots allt annat som förändras med tiden och skakar om tillvaron. Ibland kan traditioner kännas stagnerade. Behoven av kontinuitet och förnyelse krockar. Då behöver de förnyas eller fräschas upp för att inte tappa sitt värde och ebba ut.

Dina traditioner kan vara en tydlig imageskapare. Förutom den uppfattning andra har om den specifika tradition du har, så kan du uppfattas som stagnerad, trygg eller flyktig beroende på din koppling till dem och hur du för dem vidare till andra människor. Ofta kopplas traditioner till andra människor och då påverkas din image av den grupp du tillhör.

Vilka är dina traditioner och på vilket sätt är de viktiga för dig? Hur väl stämmer de överens med dina värderingar, kärnvärden och mål? Känner du dig hemma i den grupp där de förs vidare eller har du tagit nya steg som drar dig åt ett annat håll? Vad för du vidare till dina eventuella barn? Finns det vissa tillfällen under året som är mer traditionsrika för dig än andra? Finns det traditioner som du har lämnat bakom dig eller skulle vilja avsluta?

Dåtid binds ihop med framtid. Jag gillar traditioner i lagom mängd och på rätt ambitionsnivå. Resten av året behöver vara fritt för nya äventyr och vanligt hederligt vardagsliv. Som nu. I januari, som imorgon blir februari.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag.

Nytt blogginlägg hos Sveriges Talare

Medarbetare 💚 Företag

Vet du att jag numera föreläser om den viktiga rollen som varumärkesambassadör? Den där platsen där företagets varumärke möter det personliga varumärket och de tillsammans kan skapa strålande resultat.