fredag 4 maj 2012

Nr 9. Dina värderingar.

Du har säkert många olika värderingar inom ett antal områden. Vissa har du fått från dina föräldrar, syskon, släktingar, lärare, kompisar... Andra har du själv samlat på dig efterhand. Här är exempel på några områden, där du skulle kunna ha en tydlig tro eller åsikt:

Politik
Religion
Relationer
Utbildning
Arbete

Om du ägnar en stund åt att fundera över vilka värderingar du har, kommer du kanske att upptäcka att det finns några som är självklara och andra som du inte längre vill hålla fast vid. Du har förändrats, tiderna har förändrats och vissa av dina värderingar gör ingen nytta för dig längre.

Det är inte säkert att du helt lätt kan ändra värderingar som du inte längre tror på. Dom kan sitta stadigt. Däremot kan du bli medveten om dom, ifrågasätta dom och kanske så småningom ersätta dom med något nytt.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.