fredag 3 maj 2013

Nr 60. Attityd

En god attityd är en del av en god hälsa. Den kanske t o m är viktigare än din fysiska hälsa, eftersom den påverkar din uppfattning om dig själv och omvärlden. Med en god attityd kan du vrida en negativ upplevelse till en positiv lärdom. Med en god attityd kan dåligt väder bli en chans att göra något du inte hade tagit dig tid till annars.

Du väljer dina tankar. Det är svårt ibland, men det går. Ju mer du tränar, desto lättare går det. Så snart du tänker en negativ tanke - bestäm dig för att byta ut den mot något annat så snart som möjligt. Det kommer att leda dig framåt snabbare och det du uppfattade som negativt får inte så stor påverkan på dig.

Jag menar inte att du ska bli urskiljningslöst och orealistiskt positiv i alla lägen. Det blir inte trovärdigt för någon - varken dig själv eller andra. Däremot finns det alltid något du kan göra för att höja nivån på din attityd och därmed må bättre än tidigare. Det kan vara värt mycket.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.