torsdag 22 augusti 2013

Nr 71. Den andra individen

Vi pratar om din image, dvs omgivningens bild av dig. Det finns några olika aspekter när det gäller andra människors tankar om dig. Det första är den andra individen. Den andra är tid. Den tredje är inriktning. Den fjärde är karaktär.

Låt oss ägna en stund åt den andra individen. Bilden av dig kommer att variera beroende på vem det är som tänker på dig. Vilka förutsättningar och förutfattade meningar har hon eller han?

Vissa tankar om dig är sannolikt snarlika för alla som tänker på dig. Det handlar om dina mest karaktäristiska egenskaper, de som är tydliga och starka. Andra tankar är starkt påverkade av den andra individens personlighet och förutsättningar och det sammanhang där ni har kontakt.

Ju starkare och tydligare din identitet är - främst dina värderingar och kärnvärden - desto större chans har du att påverka tanken hos den andra individen, oavsett vem han eller hon är. Du kommer att utstråla samma värden i alla sammanhang, även om du gör en viss situationsanpassning. Du kommer naturligtvis aldrig att kunna påverka andras tankar fullt ut, men du har stor chans att göra skillnad när du är konsekvent och tydlig.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.