måndag 2 juni 2014

Nr 92. Spegling

De människor som finns i ditt nätverk är en viktig del i din profilering, men de är också en viktig del i din egen utveckling. De speglar den de uppfattar att du är - baserat på sina egna värderingar och förutfattade meningar - genom sitt sätt att bemöta dig. Du drar slutsatser av det bemötande du får av andra och gör små justeringar i ditt eget beteende för att nå bästa möjliga relation med de människor som är viktiga för dig. Det är hälsosamt och naturligt att det pågår en ständig anpassning till andra människor i vis smån.

Anpassningarna får dock inte gå för långt. Du ska inte vara en vindflöjel. Bevare oss väl. En vindflöjel anpassar sig ständigt efter vinden och har ingen egen vilja. Du behöver ha en egen vilja. Du behöver en egen inre kompass som vägleder dig, så att du håller dig kvar i den riktning du ska gå. Dina värderingar, kärnvärden och mål är en viktig del i den kompass du har.

När din inre kompass är tydlig kommer du lättare i kontakt med människor som stärker dig och där du stärker tillbaka. Den ömsesidiga speglingen lockar fram dina och andras goda sidor. Om du märker att speglingen lockar fram dåliga sidor hos båda parter - var då sparsam i den relationen. Sök den goda speglingen. Det utvecklar både dig själv och andra och de gemensamma projekt ni engagerar er i.


Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.