måndag 21 september 2015

Nr 113. Svara... Svara....

Kommunikation handlar om utbyte. Två eller flera parter förmedlar något till varandra, ofta för att stärka relationen eller nå vidare i ett samarbete. Information handlar mer om envägskommunikation, där svar inte är nödvändiga.

När du låter bli att svara på en fråga, uppgift eller inbjudan, så skickar du sannolikt negativa signaler. Visst kan det vara så att du inte har haft möjlighet att svara av någon anledning, men det känner sällan sändaren till. Det som är okänt gör ingen nytta i er kommunikation. Så var medveten om att ett uteblivet eller länge fördröjt svar ger ett intryck av nonchalans, ointresse och lågprioritering. Det stärker inte din image. Dessutom kan du försätta sändaren i en känsla av att hänga i luften. Hen kan vara beroende av ditt svar för att komma vidare med ett projekt, ett beslut eller en plan. En påminnelse eller två behövs säkert i vissa lägen, men mer tålamod än så kan du inte hoppas på som mottagare.

Tänk dig att frågan är viktig för sändaren. Du svarar inte. En svag sändare blir besviken, känner sig antagligen lågprioriterad och tappar kraft. En starkare sändare kommer antagligen att välja en annan väg, där du inte längre är prioriterad eller inkluderad. Hen har inte intresse att lägga energi och tid på en oengagerad mottagare. De flesta av oss har drag av både svaghet och styrka.

Så svara. Det kan räcka med en kort signal om att du återkommer när du har möjlighet. Var då noga med att verkligen återkomma. Eller berätta att du inte längre vill delta i det ni har påbörjat. Berätta då gärna anledningen, för att hjälpa mottagaren att förstå vad som hänt och snabbt gå vidare. Eller fånga bollen och kommunicera vidare tillsammans. Det gäller både privat och i jobbet.

Ett uteblivet svar kan innebära vägs ände. Om du väljer en väg som går mot vägs ände, gör det då bara med personer som inte betyder något för dig varken nu eller framöver och där du sannolikt är en ytlig kontakt även för sändaren. Ett svar - oavsett innehåll - är en väg vidare.

Synonymer till svar: upplysning, besked, förklaring, genmäle, replik, reaktion, respons, bemötande, facit, lösning. 

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.