måndag 15 december 2014

Nr 102. Hur kommunicerar du?

Vi pratar om ditt sätt att kommunicera. Förra veckan hade du möjlighet att fundera på om du kommunicerar tydligt eller otydligt, eller något däremellan. Låt oss se på ett par nya skalor. Varje ände representerar en ytterlighet i ditt sätt att kommunicera.

På en skala står det Faktaorienterad i den ena änden och Känslomässig i den andra. Var på skalan befinner du dig? Lyfter du fram siffror, bevis, analyser och olika typer av faktauppgifter utan någon känslomässig inlevelse? Kommunicerar du utifrån känslor och sinnesstämningar utan minsta faktamässig grund? Något däremellan?

På en annan skala står det Pessimistisk i den ena änden och Optimistisk i den andra. Var på skalan befinner du dig? Använder du negationer och negativa termer i dina budskap? Räknar du alltid med en katastrof? Använder du positiva formuleringar och superlativer utan urskiljning? Räknar du alltid med en formidabel succé? Något däremellan?

Det finns inget som säger att ändarna på skalan - ytterligheterna - är extra bra. Kanske upplevs du vara orealistisk om du alltid är extremt optimistisk? Kanske blir du svår att umgås med om du alltid är extremt pessimistisk?

Sätt ett kryss där du upplever att du befinner dig idag på respektive skala. Fundera sedan på om du skulle kunna få ett annat resultat i din kommunikation om du förflyttade dig en aning åt det ena eller andra hållet. Testa. Notera om det resulterar i ett annat bemötande från din omgivning.

Nästa vecka ser vi på fler aspekter i din kommunikation.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.