fredag 18 maj 2012

torsdag 17 maj 2012

Nr 11. Fler värderingar.

Går det bra? Kommer du fram till vilka värderingar du vill behålla och vilka du tycker känns mossiga?

Dina värderingar påverkar hur du agerar. Om du säger en sak och agerar på ett annat sätt, är ditt agerande troligen starkare påverkat av dina värderingar. Det sker undermedvetet. Vill du vara en förebild för barn och andra, så behöver du alltså vara uppmärksam på att ditt agerande är i samklang med det du vill förmedla.

Jag skickar in ytterligare några värderingsområden som du kan klura på. Har du en tydlig tro eller åsikt inom något av de här områdena?

Ekonomi
Familj
Kärlek
Miljö
Hälsa
Makt

Lycka till med funderingarna. Trevlig långhelg!

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.