torsdag 30 januari 2014

Nr 86. Stolt och ödmjuk

Du har nu god kännedom om dig själv och vad du står för. Du tycker förhoppningsvis att du är både kompetent och fantastisk på flera sätt. Jag är ingen förespråkare av Jantelagen - tvärtom. Den gör mer skada än nytta i mitt tycke. Däremot lärde jag mig uttrycket "stolt och ödmjuk" för några år sedan. Om du är stolt över allt du är, kan och står för och samtidigt ödmjuk inför det andra är, kan och står för, då kan vi hamna i en positiv utvecklingsspiral istället för en en negativ Jantespiral. Vi kan inspirera varandra istället för att hämma.

Du behöver vara duktig på att förmedla dina positiva egenskaper till andra för att det ska göra nytta ur ett personligt varumärkesperspektiv. Du har dina kärnvärden och ett antal mål som du vill uppnå. (Har du ännu inte landat där, så är du välkommen att läsa och ta hjälp av boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.) För att du ska bli tydlig mot omvärlden och spegla din identitet får du vara beredd på att göra vissa förändringar i din profilering jämfört med tidigare. Kliv utanför bekvämlighetszonen och putsa upp din profilering på det sätt du behöver.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.