fredag 13 september 2013

Varumärkesdagen 2014

Varumärkesdagen är en årlig samlingsplats för marknadsförare, jurister och andra som arbetar med varumärken ur olika perspektiv. Signumpriset delas ut till ett varumärke som har utvecklats och vårdats väl under lång tid.

I januari 2014 deltar jag som talare och seminarieledare kring personliga varumärken. Kom och var med!

Nr 74. Karaktär

Andra människors tankar på dig har en viss karaktär. Dom är positiva, negativa eller neutrala. Säkert skiftar det vid olika tillfällen, men såväl en positiv som en negativ tanke tenderar att förstärkas med tiden.

Din första reaktion är kanske att andras tankar om dig måste vara positiva för att det ska gynna dig och er relation. Tänk på att neutrala och negativa tankar också är meningsfulla. Ju mer tanketid du får desto bättre - med vissa undantag.

Negativa tankar om dig innebär att man - trots sin irritation - tycker att det är värt att tänka på dig. Det ger en viss öppning för dig att göra en förändring.

Om du känner till dom negativa tankarna, kan du bedöma om det är viktigt för dig att åstadkomma ett skifte eller om det inte är värt din tid med just den personen. Sen agerar du utifrån det. Gör det du behöver för att ge den irriterade personen en mer korrekt och positiv bild av dig. Om ni har helt olika syn på saker, kanske det inte är värt din insats. Det avgör du bäst själv. Utgå från det du tror på och står för när du gör bedömningen.

Så länge du är genuin och stadig i dina egna värderingar och mål, är det okej att vissa människor tänker negativa tankar om dig. Du och det du står för kommer aldrig att bli fullt gillat av alla. Jag vill påstå att det är bättre för dig att bli påtänkt överhuvudtaget - oavsett tankekaraktär - än att inte bli påtänkt alls.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

måndag 9 september 2013

Nr 73. Inriktning

När andra människor tänker på dig finns det ofta någon typ av association eller inriktning inblandad. Enligt modellen Mind Space (se boken Managing Brand Me av Tomas Gad och Anette Rosencreutz) finns fyra dimensioner på den plats du tar i andra människors tanke. I grova drag tolkar jag de fyra dimensionerna såhär:

Funktionell dimension: Den praktiska nytta du gör för andra
Social dimension: Din förmåga att relatera till andra
Inspirerande dimension: Din förmåga att inspirera och vara inspirerad
Ideologisk dimension: Ditt sätt att bidra till högre och ideologiska syften utanför din närmaste krets

Du kan läsa mer om de olika dimensionerna i boken.

Låt oss säga att du uppfattas vara en duktig controller, vilket ger dig en stark funktionell dimension. Du upplevs dock inte vara särskilt social eller inspirerande. Andra känner inte heller till att du har ett ideologiskt intresse i någon form. Det är bara den funktionella dimensionen som är stark. Om du då slutar ditt arbete som controller, dröjer det inte länge innan man slutar att tänka på dig. Det finns ingen krok kvar för andra människors tanke, helt enkelt.

Lärdomen är att vi behöver förmå andra människor att tänka på oss utifrån flera dimensioner, för att vi ska bli påtänkta och ihågkomna i många sammanhang och över en längre tid.

Hur tror du att andra människor tänker på dig? Är du stark inom flera dimensioner eller skulle du tjäna på att göra en förändring och stärka någon dimension? Fråga gärna några människor som du har förtroende för.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.