tisdag 2 december 2014

Nr 101. Tydlig eller otydlig?

Låt oss se på några olika aspekter på din kommunikation. Tänk dig att vi leker med några olika skalor, där varje ände representerar en ytterlighet i ditt sätt att kommunicera.

På den första skalan står det Tydlig i den ena änden och Otydlig i den andra. Var på skalan befinner du dig idag? Kommunicerar du på ett tydligt och konkret sätt eller är du otydlig och flummig? Något däremellan? Det skiljer sig säkert mellan olika situationer, men jag tänker mig att du rör dig inom ett spann. Det finns inget som säger att ändarna på skalan - ytterligheterna - är extra bra. En extrem tydlighet kan t ex sakna lyhördhet för målgruppen.

Sätt ett kryss ungefär där du befinner dig idag. Fundera sedan på om du skulle kunna få ett annat resultat i din kommunikation om du förflyttade dig en aning åt det ena eller andra hållet.

Testa. Vad händer om du ökar din tydlighet i tal och skrift? Vad händer om du blir lite mindre tydlig, dvs ger mer utrymme för målgruppens egna tankar och tolkningar? Experimentera lite, men ta inte alltför stora steg åt gången i den ena eller andra riktningen. Tanken är fortfarande att din omgivning och målgrupp ska känna igen dig, men att du ska få ett bättre resultat när du kommunicerar med andra.

Nästa gång ser vi på fler skalor med andra aspekter på din kommunikation.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

måndag 1 december 2014

Öppna första luckan

Just idag startar adventskalendern hos Hoi Förlag, där min bok är utgiven. Varje dag fram till jul hittar du fina överraskningar i luckorna. Kom och öppna!

Nytänkande familj

Under våren kontaktades jag av en familj som ville hitta ett nytt gemensamt efternamn. Vi startade en varumärkesprocess för att mejsla fram familjens kärnvärden och lämnade sedan stafettpinnen till Katarina Nilsson på Eqvarium som genomförde namnprocessen tillsammans med familjen. Nu är det klart. Grattis familjen Axlind!