lördag 6 juli 2013

Nr 68. Att stärka sin image i Almedalen

- Skriv om politikerna i Almedalen, föreslog min kompis P. Då gör jag det. Jag väljer att vara subjektiv, men ägnar mig inte så mycket åt själva politiken. Det finns annat jag reagerar på, särskilt när det gäller politikers image.

Ett viktigt valår kommer. Många väljare tycks vara obeslutsamma och labila när det gäller vilket parti dom kommer att rösta på. Opinionsmätningarna visar stora förändringar i väljarnas lojalitet. Då handlar det naturligtvis för partierna om att hitta rätt frågor att fokusera på och vinna väljare med, både i smått och stort. Något parti väljer att prata om snus eller vargar. Något parti väljer att diskutera arbetstillfällen. Något parti fokuserar på ekonomi. Något parti lyfter frågor om miljön.

Det finns sannolikt väljare som inte sätter sig särskilt väl in i dom politiska frågorna. Då blir de enskilda partiledarnas personliga image allt viktigare för att vinna röster. Vi gillar en person. Vi gillar inte. Vi sympatiserar med. Vi tar avstånd ifrån. Vi ifrågasätter.

Jag påverkas lätt av människor och deras genuinitet. Känner jag att det finns oklarheter när det gäller trovärdighet, ärlighet och intention, så blir jag tveksam. Det finns flera saker jag reagerar på när det gäller politiker.

Retoriken. Jag faller för ett genomtänkt, välunderbyggt och snyggt tal där språket är naturligt och stämmer med talarens personlighet. Alltför insmickrande tal som försöker plocka billiga poäng lyssnar jag sällan färdigt på med full uppmärksamhet. Översitteri och floskler går bort. Tydliga och ärliga personligheter plockar poäng.

Uthålligheten. Ett löfte är ett löfte. Det gäller inte bara över ett val. Det gäller tills löftet är uppfyllt. Brutna löften ger minuspoäng. Uppfyllda löften ger pluspoäng. Löften som grundas på uppenbart dålig kunskap och därmed inte blir trovärdiga utstrålar låg respekt för mottagaren. Det ger minuspoäng från mig.

Skrämseltaktiken. Jag tror inte på skrämseltaktik. Jag tror på visions- och måltaktik. Politiker som målar upp trovärdiga framtidsbilder som jag kan medverka till att uppnå ger mig mer utbyte än motsatsen. Jag tror på att en hoppfull människa är starkare än en skrämd människa.

Smutskastningen. Att bygga sin egen popularitet på smutskastning av andra är för mig helt ointressant och ger minuspoäng. Har man inte tillräckligt starka argument för det man själv står för, så är antagligen de politiska frågorna för dåligt genomtänkta och underbyggda. Att bjuda på beröm och uppmuntra samarbete i kritiska frågor ger pluspoäng.

Vännerna. Partiledare omger sig med anhängare. Det bidrar till deras image. Partiledare som omger sig med självtänkande individer - såväl ja- som nej-sägare - känns mer trovärdiga och välgrundade än dom som har en liten homogen fanclub som sin närmsta krets.

Politik är politik. Spelet fortsätter med mer eller mindre oskrivna regler. Jag vill påstå att partiledarens image och personliga varumärke är kritiskt för partiets framgång.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.