lördag 14 december 2013

Nr 83. Vindflöjel?

Det finns olika synsätt när det gäller utveckling av personliga varumärken. Jag ägnar mig ibland åt att studera artiklar och böcker i ämnet, både svenska och internationella, för att vidga mina vyer och få distans till mina egna teser. Ibland får jag en olustkänsla i magen. Det händer främst när jag läser om hur vi behöver vara utifrånstyrda för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Allt vi gör ska styras av ambitionen att ge andra en så snygg och tillputsad bild av oss själva som möjligt. Vilken stressfaktor. Vilken risk att bli en vindflöjel som ändrar riktning så snart omgivningen ger nya signaler. Vilket kortsiktigt synsätt.

Nej, så vill jag inte ha det. Jag vill inte heller att du ska vara en vindflöjel. Jag vill att du ska vara stark och stadig i dig själv. Då kan du situationsanpassa dig på ett smidigt sätt utan att tappa din egen stadiga grund. Då vet andra vem de förhåller sig till. Då vet du själv vad du baserar dina beslut på. Din image blir attraktiv för de människor som är viktiga för dig. Den blir mindre intressant för vissa andra, men det behöver inte ha så stor betydelse. Visa respekt för såväl andra som dig själv, men tillåt dig inte att bli så nervöst beroende av andras bekräftelse att du tappar bort dig själv. Gå den väg du ska gå.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

måndag 9 december 2013