torsdag 28 augusti 2014

Nr 95. Mångfald i dina nätverk

Jag är en förespråkare av energifyllda nätverk. Den sortens kontakter som ger dig energi och inspiration och där du ger detsamma tillbaka. Det är i den miljön vi utvecklas, mår bra och får värdefulla samarbetsresultat.

Jag är samtidigt en förespråkare av mångfald. En god kontakt behöver inte vara lik dig. Det handlar mer om vilken intention ni har med ert samspel och om ni ser på varandra med respekt och nyfikenhet eller motsatsen.

En person som är olik dig har kanske helt andra erfarenheter, förutsättningar och åsikter än du själv. Det kan kännas utmanande och otryggt om du själv är osäker på vad du står för, men utmana tanken! Vad kan du lära dig som ger nya perspektiv på saken? Bredda ditt nätverk, så kommer din egen arena att kännas rymligare och mer spännande.

Att uppmuntra och sträva efter mångfald gäller inte minst om du har en ledarroll. Jag har intervjuat ett antal uppskattade ledare under våren och sommaren. En av dem uttryckte sig så här:

"Fega chefer har homogena grupper som säger ja. Modiga chefer har blandade grupper. Det ger en helt annan dynamik och annat resultat."

Den faktor som kan vara svårast att rucka på när det gäller samarbeten och nätverk av olika slag är värderingar. Om du bygger en organisation, en familj eller en vänkrets kan gemensamma värderingar vara den grund som håller er samman. Om värderingarna skaver mot varandra kan relationen kännas rejält obekväm - självklart beroende på vilken typ av värdering det gäller och hur stark och viktig den är för er. Men låt inte det hindra din nyfikenhet. I de flesta sammanhang finns enorm utrymmespotential för dynamisk mångfald.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.