fredag 16 mars 2012

Nr 2. Vem vill vara ett varumärke?

Tja, vi kan kalla det något annat en stund. Det intryck du ger andra människor, till exempel.

Vi väljer inte själva om vi vill ge andra människor ett intryck eller inte. Till och med en eremit ger ett intryck bara genom att vara eremit. Om någon känner till att eremiten finns, förstås.

Du är ingen eremit. Andra känner till att du finns. Du ger andra ett intryck.

Det är inte bara kända människor som har ett personligt varumärke. Du har det också. Och jag. Allt du gör och allt du säger och allt andra säger om dig bidrar till det intryck andra får av dig. Du kan fundera på om det stämmer och sedan låta det bero. Du kan också börja ta ansvar för ditt varumärke. Det är roligt och det ger resultat. Du är redan på gång. Tänk på att ditt personliga varumärke måste kännas genuint för att fungera på ett positivt sätt för både dig själv och andra.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.