torsdag 26 juni 2014

Nr 93. Nyfikenhet

När jag tänker på mitt nätverk, så består det av människor med många olika personligheter, kompetenser, ursprung, familjekonstellationer, intressen och framtidsdrömmar. Det berikar och ger mig perspektiv på omgivningen som jag inte skulle få om jag bara umgicks med mina likasinnade.

Det finns ändå en gemensam faktor hos de människor som jag dras till. Nyfikenhet.

Nyfikna människor driver saker framåt - så länge nyfikenheten har en god intention och håller hög integritet. De visar intresse för andra, lär sig nya saker och är i ständig rörelse. De testar sådant de inte har testat tidigare, reser till nya platser, pratar med nya människor och går ofta utanför sin bekvämlighetszon. De söker möjligheter till förbättring för sig själva och andra. De är också nyfikna på sig själva och sina egna möjligheter att utvecklas, dock utan att bli egocentriska. De inkluderar andra, istället för att exkludera. De bidrar till positiv energi.

Finns det någon gemensam nämnare hos människorna i ditt nätverk?

För egen del ska jag ägna mig åt nyfikenhet hela sommaren. Via berg, böcker, människor, äventyr och härliga samtal. Kanske kommer jag tillbaka en aning klokare än tidigare.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.