fredag 18 oktober 2013

Nr 77. Det finns ett brus

Du märker säkert att olika människor uppfattar dig på olika sätt. Dels beror det på att du själv anpassar dig till olika situationer och människor. Dels beror det på att andra har olika förutsättningar och förutfattade meningar som påverkar bilden av dig.

Jag pratar med dialekt. När jag träffar eller pratar med människor från min hembygd förstärks dialekten. När jag spenderar lång obruten tid i Stockholm försvagas den. Dialekten kan göra att vissa drar slutsatser om mig, baserat på andra med liknande sätt att tala. Jag cyklar för det mesta när jag rör mig inom tullarna i Stockholm, vinter såväl som sommar. Vissa känner igen sig i detta, vilket påverkar deras bild av mig. Andra kan tycka att det låter farligt eller obekvämt och drar andra slutsatser om mig utifrån den bilden.

Det finns ett brus kring vår image. Det består av omgivningens förutfattade meningar, störande moment och olika förutsättningar som kan vara svåra att påverka, oavsett om det berör petitesser eller viktiga delar i din image. Det viktigaste för dig är att vara medveten om att bruset finns. Nästa vecka ska vi prata om vad du kan göra för att hantera bruset.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.