torsdag 10 november 2011

Fikonspråkets fara och fördelar

Varje grupp av människor med gemensamma intressen utvecklar ett eget språk över tiden. Gamla uttryck får ny betydelse och nya ord skapas. För människor inom gruppen tillför det värde. Kommunikationen går snabbare när det finns uttryck som alla förstår och kan relatera till. Dessutom blir känslan av exklusivitet och sammanhang starkare med ett gemensamt språk.

För människor utanför gruppen är fikonspråk sällan positivt. Det blir ett effektivt sätt att utesluta andra. Förstår man inte snacket, så är det svårt att vara delaktig.

Foto: Grooming
Vi vill känna oss delaktiga, duktiga och bekräftade. Fikonspråk har en tendens att ge helt motsatt effekt hos dom vi pratar med. Dessutom kan det ge oss en besserwisserstämpel som få av oss vill ha.

Om vi vill vara duktiga på att kommunicera, behöver vi kunna hantera fikonspråket på ett bra sätt. Vi kan frossa i det inom en given grupp, men bland människor som inte tillhör gruppen behöver vi använda andra uttryck eller förklara vad vi menar. Det höjer energinivån i kommunikationen och gör samtalet inkluderande. Ta hellre risken att slå in öppna dörrar med en överflödig förklaring än tvärtom.