fredag 6 juli 2012

Nr 18. Smart.

Alice: Åt vilket håll ska jag gå?
Katten: Det beror på vart du vill komma?
Alice: Det spelar ingen roll.
Katten: Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll du går.
                           Ur Alice i Underlandet

Vi behöver mål om vi vill att det ska hända saker som tar oss vidare. Det kan handla om korta och om långa, stora och små, enkla och komplicerade, privata och professionella.

Det finns en modell som beskriver hur du kan definiera ett mål, för att det ska bli så tydligt och genomförbart som möjligt. Du känner säkert igen SMART-modellen. Den säger att målet ska vara:
S=Specifikt
M=Mätbart
A=Attraktivt
R=Realistiskt
T=Tidsbestämt

Jag gillar särskilt A=Attraktivt. Ett mål som inte inspirerar är svårt att nå oavsett hur många och detaljerade planer man har. Då säger jag bara: Byt mål. Eller formulera om det, så att det blir attraktivt för dig. Det är enda sättet att lägga energi på det.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.