torsdag 26 mars 2015

Nr 107. Fokus på talspråk eller kroppsspråk?

Vi är framme vid den sista skalan i modellen där du bedömer ditt eget sätt att kommunicera. Ändarna på skalan representerar olika ytterligheter. I den ena änden av skalan står det Fokus på talspråk. I den andra änden står det Fokus på kroppsspråk.

Hur kommunicerar du? Är du nästan enbart verbal och rör både kropp och ansikte minimalt? Är du entonig i ditt talspråk eller använder du rösten som ett levande verktyg?

Eller kommunicerar du främst med ditt kroppsspråk och använder talet och rösten minimalt? Något däremellan?

Kanske är du duktig på att kombinera talspråk och kroppsspråk, så att det du förmedlar blir entydigt och tydligt. Det finns forskning som säger att det vi uppfattar i samtalet med en annan människa till allra största delen förmedlas via kroppsspråket. Skulle du säga en sak och förmedla en annan via ditt kroppsspråk, så förvirrar du mottagaren. Det är då sannolikt att det du förmedlar via kroppsspråket får mest genomslag.

Så vad händer i ett telefonsamtal, när du inte har möjlighet att förmedla något med dina rörelser och din mimik? Använd rösten som ett verktyg! Det hörs om du ler när du svarar i telefonen. Det hörs om du är engagerad i samtalet eller har tankarna på annat håll. I de flesta fall kan ett vanligt hederligt leende göra underverk i din kommunikation.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.