fredag 31 augusti 2012

Nr 26. Höger och vänster.

Din kompetens är naturligtvis kopplad till hur din hjärna fungerar. Den är fantastisk. I höger hjärnhalva finns många fina egenskaper som vi mår bra av att aktivera. Glädje, kreativitet, lugn, närvaro... I vänster hjärnhalva finns också några godingar: logik, analysförmåga, språklig förmåga, tidsuppfattning... I vänster hjärnhalva finns dessutom rädsla, stress och oro.

När vi lär oss att aktivera höger hjärnhalva blir vi mer kreativa, lugna och närmare ett "flowläge". Det ger oss mer balans än om vi bara stressar runt med fokus på logiken i vänster hjärnhalva. Vi behöver både och.

Alla har säkert olika sätt att få fart på höger hjärnhalva. För mig funkar det att vara i naturen, sjunga, måla, fotografera, träna, leka, umgås... I stressade lägen kan det vara precis dom sakerna jag prioriterar bort, eftersom dom känns onödiga. Jag borde veta bättre. När jag stoppar in kreativa aktiviteter i ett stressat läge, blir mina logiska resultat alltid mycket bättre.

Din förmåga att kombinera egenskaperna i höger och vänster hjärnhalva är ett sätt att stärka din kompetens inom de flesta områden. Dina lösningar blir mer kompletta och du utvecklas under tiden.


 Höger hjärnhalva                     Vänster hjärnhalva      
 Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

måndag 27 augusti 2012

Sista chansen!

Sista chansen för dig som vill följa med till Frankrike i oktober och utveckla ditt personliga varumärke. Det kommer att bli fantastiska dagar! Några platser kvar! Mer info finns här.