torsdag 20 november 2014

Nr 100. Att kommunicera

En viktig del i din profilering - bryggan mellan din identitet och din image - är ditt sätt att kommunicera. Det sägs att kommunikation sker på mottagarens villkor. Ju bättre ditt budskap och ditt sätt att kommunicera talar till och attraherar mottagaren, desto större chans har ni att tillsammans nå önskade resultat. Därför har du glädje av att känna din målgrupp och förstå hur de fungerar.

Varje individ du möter har egna förutsättningar och förutfattade meningar som påverkar hur de uppfattar det budskap du sänder ut. Allt du förmedlar passerar mottagarens sensoriska filter - syn, hörsel, känsel etc - innan det landar, lagras, hämtas upp igen, får en uppdaterad innebörd och så småningom återkopplas till dig i någon form, verbalt eller icke verbalt. Varje budskap går igenom samma process, ibland under bråkdelen av en sekund, ibland över längre tid.

Räkna med att den återkoppling du får på ditt budskap har påverkats av mottagarens specifika förutsättningar. Olika människor och grupper reagerar på olika sätt. Ju mer väl du känner till mottagarens förutsättningar - som individ eller grupp - desto mer kan du finjustera ditt sätt att kommunicera för att nå fram på ett bra sätt.

Under de kommande veckorna kommer vi att se på några olika faktorer i ditt sätt att kommunicera. Roliga saker, helt enkelt.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.