lördag 11 augusti 2012

Nr 23. Fira!

Vi behöver fira lite mer. Det finns ofta en anledning. För dig som har mål, kommer du att kunna fira ganska ofta. Varje gång du har nått ett delmål är ett bra tillfälle.

Alltså behöver du delmål. Bryt ner dina viktigaste mål till mindre steg. Vad är det första lilla delmålet du behöver uppnå för att veta att du är på väg mot ditt större mål? Göra dom första träningspassen? Köpa färg och måla fönsterkarmarna på ena husgaveln? Skriva det första kapitlet? Skicka in din ansökan?

Fira när du är värd en firning. Hur du ska fira vet du bäst själv, men låt firandet stå i proportion till storleken på bedriften. Får du en extra god frukost? En ny klänning eller strumpa? Egen tid? En high-five med dig själv? Det viktigste är inte själva belöningen. Det viktigaste är att du uppmärksammar det du har åstadkommit.

Make a few mistakes. Celebrate everything!

 Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.