måndag 29 augusti 2016

Nr 124. Dina kreativa alster

De saker du producear och kreerar - oavsett om det är företagsrapporter, symfonier, hus, källkod, tårtor, oljemålningar, havreåkrar eller böcker - blir tydliga representanter för dig som person. De ger signaler om din profession, dina intressen, din kvalitetsnivå, din känsla för detaljer, ditt helhetstänkande och mycket annat. Andra drar slutsatser av det du producerar och får samtidigt en bild av dig. Om det du producerar är beständigt, kan det bli en del av din image under lång tid. Är produkten flyktig, kan den ändå leva kvar i minnet hos vissa personer.

Du behöver vara stolt över de alster du visar för omgivningen, både professionella och privata. Lämna bara efter dig saker som du tycker representerar dig. Det betyder inte att du behöver vara en överambitiös pedant. Det betyder bara att din alster ska spegla dina kärnvärden. Om du står för kreativitet, visa då någon typ av kreativitet i dina företagsrapporter. Om du står för enkelhet, visa det i ditt sätt att bruka dina havreåkrar.

Signera det du skapar. Det signalerar stolthet och trovärdighet.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag.