fredag 20 februari 2015

Bootcamp Spanien

Inom några dagar kommer nästa inspirationsbrev om ditt personliga varumärke. Det kommer att innehålla en inbjudan till Bootcamp Spanien i oktober, där vi stärker ditt personliga varumärke under fyra dagar. Anmäl dig till inspirationsbrevet här, om du vill läsa mer.

torsdag 19 februari 2015

Nr 105. Informerande eller kommunicerande?

Låt oss se på nästa skala, där ändarna representerar olika ytterligheter i ditt sätt att kommunicera. I den ena änden av skalan står det Informerande i den ena änden och Kommunicerande i den andra. Hur fungerar du?

Är du en person som ofta berättar hur det ligger till, "håller låda", kanske väljer en besserwisser-attityd och informerar om olika saker utan att vara intresserad av omgivningens syn?

Är du en person som alltid uppmuntrar samtal, flervägskommunikation, konsensus, söker information om omgivningens uppfattning, tycker om att lyssna och sällan berättar din syn enbart utifrån ditt eget perspektiv?

Olika metoder kan fungera extra bra i olika sammanhang, beroende på vad du vill åstadkomma. Kanske håller du ett informerande tal, där din egen syn är viktig och det inte finns utrymme för dialog. Kanske ska du tillsammans med andra lösa en uppgift där resultatet är beroende av deltagarnas olika kompetenser. Fundera ändå på ungefär var på skalan du oftast befinner dig. Skulle du kunna förflytta dig en aning åt det ena eller andra hållet för att nå bättre resultat?

När du kan skifta smidigt mellan en mer informerande och en mer kommunicerande roll - beroende på sammanhang och målbild - kommer du snabbt att se nya resultat.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.