fredag 24 januari 2014

Nr 85. Bygg en bro

Det är dags att bygga en bro mellan din identitet och din image. Du har förhoppningsvis utvecklat en tydlig och positiv självbild under de månader vi har träffats här. Vi vet att omgivningens bild av dig ser lite annorlunda ut än din egen, inte minst på grund av det brus som omger din image. Bruset består av förutfattade meningar och andra förutsättningar som styr bilden av dig hos de människor du kommer i kontakt med. Du kan inte alltid påverka bruset, men du kan göra ditt bästa för att vara konsekvent och tydlig i alla de övriga delar du kan påverka.

Den bro vi ska bygga består av din profilering, dvs allt du gör, säger och utstrålar i olika kanaler där du kommer i kontakt med andra människor. Det handlar till stor del om ytliga attribut, men inte enbart. Vissa delar har mer substans.

Fundera på vilka kanaler du själv använder för att ge en bild av dig själv till andra. Klädsel, sociala medier, berättelser? Ditt sätt att kommunicera? Ditt etiska och moraliska handlande? Ditt val av socialt nätverk?

Allt har betydelse. Häng med på den fortsatta resan! Vi kommer att gå igenom många olika delar i din profilering under de närmaste veckorna.


Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Nyheter från bokvärlden

Idag får jag vara med i nyhetsbrevet från mitt förlag Hoi Förlag. Läs också om andra nyheter i bokvärlden.