fredag 4 januari 2013

Nr 44. Omvända triggers

Nytt år. Blanka fräscha dagar ska fyllas med innehåll. Ju mer motiverande och energigivande dagar du får, desto bättre. Du har säkert ganska bra koll på dina positiva triggers. Nu byter vi fokus. Vi ska prata om dina omvända triggers - dom som stjäl energi från dig och drar igång dina dåliga sidor. Även om man inte ska ägna så mycket tid åt negativa saker, så gör vi ett undantag. Syftet är gott. Om du vet vad som stör ditt positiva flöde, kan du lättare undvika just dom sakerna.

Vad gör dig irriterad, kraftlös och omotiverad? Händer det ofta att du tappar energi av olika anledningar? Vet du varför?

Vissa saker kan du påverka, andra inte. Lägg inte för mycket energi på det du inte kan påverka. Anpassa dig istället. En typisk sån sak är vädret och naturens makter. Visst kan vi ha synpunkter på vädret av många olika anledningar, men det gör inte så stor skillnad. Möjligen kan det bli bättre om vi är duktiga på regn- eller soldans.  Om du som jag inte är det - anpassa dig då till situationen istället. Plocka fram rätt kläder, rätt redskap, rätt plats att befinna dig på. Tänk att du lär dig mycket av dåliga förhållanden, så att du kan ha ännu mer glädje av bättre förhållanden när dom väl dyker upp.

Dom saker du kan påverka behöver du påverka. Om du blir irriterad på en rörig hörna hemma - röj den. Om du tappar energi av att umgås med vissa människor - minska tiden med dom. Om du blir kraftlös av att äta en viss typ av mat - skifta dina matvanor. Om du är omotiverad i ditt jobb - försök att hitta ny kraft eller byt arbetsförhållanden.

På liknande sätt som du har en lista över dina positiva triggers, kan det vara värdefullt att ha en lista över dina negativa triggers. Skillnaden är att din positiva lista bör bli längre och längre i takt med att du hittar fler motivationsfaktorer. Listan över dina negativa triggers bör bli kortare i takt med att du jobbar bort dom.

Oavsett vad du tror på, kan du ha gläde av Sinnesrobönen från 1926: 

"God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change, 
courage to change the things I can
and the wisdom to know the difference."

Reinhold Niebuhr 


Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.