fredag 11 september 2015

Nr 112. Ockens ä du då?

Min kompis E brukar få frågan "Ockens ä du då?" när hon träffar nya människor i dalabygden där
hon har sin stuga. Andra vill veta vem hon hör ihop med och varifrån hon kommer för att bilda sig en uppfattning om vem hon är och vad hon står för. Så berättar hon och genast blir bilden av henne lite klarare för den hon möter.

Vårt ursprung är en pusselbit som snabbt ger andra en bild av oss. Naturligtvis är bilden färgad av ett brus - mängder av förutfattade meningar och antaganden som hjälper eller stjälper oss, utan att vi har en aning om vad som pågår i den andres tanke. Kanske har du själv färdiga tankar och åsikter om människor från en viss del av Sverige, från en viss släkt eller familj. Vad tänker du om Norrlänningar? Om Skåningar? Om dalkullor? Om Stockholmare? Hur påverkar det ditt bemötande av någon innan du har börjat att lära känna personen?

I vår tid, när flyktingar söker sig till tryggare platser än sitt eget riskfyllda hemland, kommer bruset hos oss som möter dem att vara en viktig del i hur väl de tas emot och kan skapa sig en bättre framtid - eller en framtid överhuvudtaget. Kan du hantera ditt eget brus och möta varje människa - oavsett ursprung - med nyfikenhet, välvilja och ett öppet sinne?

Så ockens ä du då? Vilka människor har fostrat dig och gett dig din värdegrund, din kultur, dina vanor och traditioner? Och om du har barn - ockens ä barne? Vem är du som har fostrat henne eller honom, förmedlat dina värderingar och traditioner, gett barnet en grund som blir en del i det intryck hon eller han ger till andra, inte bara nu utan för resten av livet?

Och när andra undrar ockens du ä, hur önskar du då att deras brus ska se ut och hur hoppas du att de ska bemöta dig?

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.