fredag 22 november 2013

Nr 81. Snabb imageutveckling

Under veckan har jag hållit flera workshops och utbildningar, där vi utvecklar personliga varumärken. De flesta deltagare känner inte varandra när vi träffas. Vi får snabba och ytliga första intryck av varandra, baserat på utsidan.

I en normal vardagssituation skulle flera av dessa människor inte lägga mer tid på varandra. Det första intrycket leder inte till fortsatt kontakt. Under de få timmar vi träffas, hinner däremot detta förändras markant. När vi går hem har flera fått ett fördjupat intryck av varandra och skapat en så tight kontakt att de vill byta visitkort, ses igen och prata vidare om de frågor vi har väckt.

Det är fascinerande att se hur samtal som kommer under ytan på oss kan ge så omedelbar och omvälvande effekt. Det finns mycket att lära om vi ger varandra tid och intresse. Potentialen för välmående, motivation, engagemang och nya resultat är enorm.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

Inga kommentarer: