tisdag 10 mars 2015

Nr 106. Specifik eller generell?

Det är dags att se på ännu en skala, där ändarna representerar olika ytterligheter i ditt sätt att kommunicera. I den ena änden av skalan står det Generell. I den andra änden står det Specifik.

Tänk dig å ena sidan att du håller dig på en övergripande nivå när du kommunicerar. Du förmedlar strategier och generella tankar. Ett exempel: du berättar varför du bygger ett nytt hus, men ger inga detaljer kring hur det kommer att se ut eller hur det går till.

Tänk dig å andra sidan att du håller dig på en detaljerad nivå när du kommunicerar. Du förmedlar specifika detaljer. Ett exempel: Du beskriver dimensionen på spikar och skruvar i ett projekt, utan att berätta vad du bygger och varför.

Hur kommunicerar du? Håller du dig normalt sett på en generell eller specifik nivå? Brukar du röra dig mellan dessa?

Tänk dig att du pratar med en kollega. Du märker plötsligt att hen tappar koncentrationen och slutar att registrera det du säger. Fundera då på om du kan ha varit för specifik eller generell i det du förmedlar, så att du behöver "hämta hem" den andra personen igen genom att antingen ge en mer övergripande bild av läget eller bjuda på mer detaljerade exempel.

Genom att skifta mellan att kommunicera på en generell och en specifik nivå, kan du lättare behålla koncentrationen och kontakten med andra under längre tid. Var lyhörd och anpassa din kommunikation till mottagarens villkor.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.