tisdag 25 mars 2014

Nr 89. Ställtid

Har du läst Bodil Jönssons bok "Tio tankar om tid", en riktig klassiker från 90-talet? Det begrepp jag minns bäst från boken är "ställtid". Så här beskriver hon den: "Ställtid innebär tid att ställa i ordning, ställa av och ställa om. Också i ditt inre. Det mesta blir bättre gjort och roligare om du får den ställtid du behöver."

När det gäller vår personliga varumärkesresa här har jag ägnat mig åt en hel del ställtid den senaste månaden. Jag utvecklar konceptet kring personliga varumärken till nästa steg - ett personligt ledarskap. Tankemässigt förflyttar jag mig fram och tillbaka mellan den resa som pågår här med er och den fortsättning jag bygger parallellt för att utveckla ledare. Mycket kreativt arbete pågår under tiden. Det är spännande, förstås.

Det behövs ställtid för att tänka i nya banor och det behövs ställtid för att komma tillbaka till det redan kända. Det behövs också "ostyckad tid", ett annat av Bodil Jönssons begrepp. Särskilt viktig känns ostyckad tid när en ny tanke ska få möjlighet att falla på plats. Många nya tankar kring personligt ledarskap börjar nu falla på plats, ibland flera om dagen. Hejaheja. Jag hoppas att ni kommer att få glädje av dem senare.

Vilka tankar har du när det gäller ställtid och styckad respektive ostyckad tid?

Nästa vecka kommer jag tillbaka till fokus på vår pågående resa om ditt personliga varumärke. Då kommer vi att prata om nätverk.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.