lördag 10 mars 2012

Nr 1. Du är speciell.

Här börjar resan mot ett starkare personligt varumärke. Följ resan här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.  

Du är speciell. 
Det låter som en riktig klyscha. Ändå är det sant. Jag undrar om din omgivning vet hur speciell du är. Ännu mer undrar jag om du själv vet det. 

Visst har vi ganska bra koll på oss själva på ytan. Vi följer vissa rutiner, umgås med vissa människor, gillar viss typ av mat, väljer en viss resväg till jobbet... Däremot har många av oss ganska dålig koll på varför vi tar dom beslut vi tar. Vet du vad du tror på, vad du står för, vilka mål du har - om du har några? Det är kanske inget du tänker på till vardags. Ändå styr det ditt beteende undermedvetet. Och ditt beteende styr hur andra uppfattar dig. Det styr ditt personliga varumärke. Och ditt personliga varumärke styr i sin tur hur du bemöts av andra människor - vilket påverkar hur du mår och hur lätt du når dina mål. Allt hänger ihop. 

Resan mot ett starkare personligt varumärke är spännande. Den börjar med att inse att du är mer speciell än du tror. 

fredag 9 mars 2012

Ny grupp på Facebook

Nu startar Facebook-gruppen Visa Ditt Rätta Jag, där du får insikter och inspiration om ditt personliga varumärke. Välkommen att vara med!