fredag 24 augusti 2012

Nr 25. Kompetens.

Kunskap och kompetens. Kompetens och kunskap. Vad är skillnaden egentligen?

Min morbror var min bästa mentor under flera år. Han jobbade med ledarskap och personalutveckling. Vi pratade en del om kompetens och vad det egentligen innebär. Han menade att Kompetens är en kombination av Vilja + Kunskap + Förmåga.

Såhär tänkte han:
Du kan ha hur mycket kunskap som helst, men om du saknar vilja att använda den så är den inte mycket värd. Har du vilja, så kan du komma långt och bygga på med mer kunskap efterhand även om den är knapphändig från början. Om du saknar förmåga att använda din kunskap, så är den inte heller mycket värd. Du behöver kunna omvandla kunskapen till meningsfulla resultat. 

Låt oss säga att du har läst franska i skolan och lyckats få ett fint betyg. För att kunskapen ska bli värd något för dig, behöver du dels vilja använda språket och dels ha förmågan att dra nytta av dina teoretiska skolkunskaper i verkliga situationer.

Nu har du kanske ett antal mål som du vill uppnå. Du har säkert också en hel del kunskap som hjälper dig på vägen. Om du hittar viljan och förmågan att använda din kunskap, samtidigt som du bygger på med det du saknar, kommer du att närma dig målen med bravur. 

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.