fredag 9 maj 2014

Om personligt ledarskap

Jag skrev en artikel om Personligt Ledarskap i Pharma Industry, läkemedelsbranschens tidning. Läs gärna sid 35 - 37 om du har en ledande roll i något sammanhang.