fredag 12 september 2014

Nr 97. Boosta ditt nätverk

Idag lyssnade jag på en amerikansk föreläsare som berättade om flera forskningsrapporter som beskriver Pygmalioneffekten. Ju högre tankar vi visar att vi har om oss själva eller om någon annan, desto mer positivt kommer vi eller de att agera och prestera. Det är en självuppfyllande profetia. Pygmalioneffekten handlar om hur ogrundade uppfattningar blir självuppfyllande.

En studie gjordes i en skola på 1920-talet.

Tre lärare fick ansvaret för varsin ny klass årskurs 4 vid början av ett skolår. Den första läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa normalpresterande. Den andra läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa högpresterande. Den tredje läraren fick veta att alla elever i klassen hade gjort IQ-tester och var enligt dessa lågpresterande. 

Efter ett skolår granskades betygen hos eleverna i dessa tre klasser. 
Den första lärarens elever hade normalbetyg och normalprestationer. 
Den andra lärarens elever hade toppbetyg och toppprestationer. 
Den tredje lärarens elever hade bottenbetyg och mycket svaga prestationer. 

Lärarnas förväntningar hade uppfyllts. 

Om du väljer att sätta på dig "positiva glasögon" när du ser på andra människor, kommer det att påverka hur de agerar och fungerar. Får en människa veta att hon är betydelsefull, infriar hon sannolikt dina förväntningar. Det vi ser hos en människa uppväcker vi hos henne.

Om vi förväntar oss det bästa av oss själva och varandra, kommer det att speglas i vårt beteende och vår prestation. Boosta ditt nätverk med positiva tankar och förväntningar. Gläd dig sedan åt effekten som blir värdefull för både dig själv och andra.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

måndag 8 september 2014

Vill öppna luckor

Tidningen Om Magasin från Trygghetsrådet väntar i brevlådan idag. Introduktionen till artikeln gör mig glad. "Det blir lätt floskelvarning kring termer som personligt varumärke, identitet och att vara genuin. Men Anna-Karin Lingham får det att bli konkret, bra och tydligt."

Tack. Jag vill inte floskla. Jag vill utveckla och öppna luckor.

Nr 96. Varje individ gör skillnad


Jag reser med pendeltåget mitt i natten. Runt mig sitter ett sällskap på tre personer. Samtalet är lugnt och behagligt. Vid nästa station stiger två personer i sällskapet av. En stannar kvar. De tomma platserna fylls snabbt med nya personer. Samtalet mellan de nya är snabbare, mer intensivt. Energin förändras tydligt. Jag känner ingen av dessa personer, men vår lilla sittgrupp på tåget är tydligt påverkad av vilka som ingår. Varje enskild person bidrar, även om det bara handlar om några få minuter tillsammans.

Hur är det då i ditt eget nätverk? Varje enskild individ påverkar dynamiken. En person kommer till och energin förändras för samtliga. En person lämnar gruppen och energin förändras för samtliga. Det ger i sin tur en ringar-på-vattnet-effekt. Varje person som berörs har ett eget nätverk som indirekt påverkas av förändringarna. Effekten sprids.

Var medveten om din egen betydelse i andras nätverk och effekten när du kommer och går. Var medveten om betydelsen av varje enskild individ i ditt eget nätverk och effekten när de kommer och går.

Varje individ gör skillnad. Hur kan du vårda ditt nätverk på bästa sätt för att behålla och sprida ett positivt och utvecklande samspel, inte bara bland dina egna kontakter utan också vidare till nästa ring-på-vattnet?

Läs gärna "The tipping point - How little things can make a big difference" (Malcolm Gladwell) för att få mer inspiration kring detta. 
Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.