onsdag 1 oktober 2014

Nr 98. Positivt grupptryck

När jag var 17 år och läste på high school i USA fick jag en bok som handlade om "peer pressure" - grupptryck. Jag minns att boken uppmuntrade läsaren att ta egna beslut och stå emot lockelsen att ramla in i gruppens agerande utan att tänka efter själv. Det var bra tankeväckare för en tonåring.

Numera är jag vuxen. Jag ingår i många olika grupper och nätverk. Jag väljer medvetet var jag vill ha en tillhörighet - under förutsättning att jag blir "insläppt". Ibland är det formella nätverk, ibland informella. Om det är möjligt, försöker jag att välja sammanhang med positiv energi, nyfikenhet och utvecklingsfokus.

Grupptryck kan vara positivt. Nya idéer får vingar när de luftas bland flera människor som ser nya möjligheter. Välvilja och goda tankar kan mångfaldigas och lyfta den som behöver hjälp att ta nya steg.

Men ibland faller jag dit. Även som vuxen kan grupptryck ta mer negativa former. Då gäller det att backa några steg. Vad tror jag på? Vad vill jag? Vad vill vi tillsammans åstadkomma? Hur kan jag agera konstruktivt baserat på god intention? Hur kan jag inkludera gruppen och vända en negativ spiral till en positiv?

Se till att de nätverk och grupper du tillhör har ett grupptryck som leder vidare, ger positiva vibbar och nya möjligheter. Om ni någon gång hamnar i en negativ spiral - var då uppmärksamma på vad som händer, backa några steg, bryt mönstret och kom tillbaka till ert gemensamma fokus och er gemensamma positiva målbild. Hantera det som behöver hanteras. Fatta de beslut som behöver fattas. De allra flesta vill väl både för andra och sig själv. Att hamna i en negativ spiral är mänskligt, men behöver inte och ska inte vara ett statiskt tillstånd. Däremot kan ett positivt grupptryck ge enorm kraft!


Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Utbildning för ledare i modebranschen

För dig som arbetar i en ledande roll inom mode: Den 6 och 13 november håller jag en ledarutbildning baserad på ditt personliga varumärke - ett samarbete med Modebutikerna. Välkommen!

Stärk ditt personliga ledarskap och varumärke