måndag 4 december 2017

Nu bloggar jag för saljarnas.se

Idag börjar jag blogga för saljarnas.se. Varje vecka får du en ny tanke om ditt personliga varumärke eller din roll som varumärkesambassadör. Välkommen att följa!

onsdag 15 november 2017

Nr 134. Att våga fokusera

I mitt arbete med varumärken - både personliga och organisatoriska - ser jag ibland en önskan att hålla alla dörrar öppna. Att vilja vara allt. Att inte våga välja bort.

Att vara allt innebär - lite överdrivet - att vara inget. När alla dörrar är öppna saknas fokus. När vi skickar spretiga signaler skapas en otydlig bild av oss. När vi saknar kompass blir samarbeten svåra.

Hur ser det ut i din organisation? Finns en vision? Har ni tydliga värderingar som ni följer och följer upp? Finns tydliga mål? Finns ett sätt att kommunicera - muntligt, skriftligt, grafiskt, digitalt - som målgrupper kan känna igen och lita på? Om det är så: Grattis!

I nystartade och mindre företag kan det ta en tid innan tydligheten och den gemensamma kompassen har hittat sin riktning. Ni tjänar på att samordna och begränsa inkörningsperioden. I större och medelstora företag finns oftast en varumärkesplattform i någon form. Utmaningen kan ligga i att värdera och hantera önskemål om avvikelser från den gemensamma plattformen. I den sämre änden av skalan kan ni - om ni inte ser upp - skapa en känsla av ostyrig cirkus kring varumärket. I den positiva änden av skalan lyckas ni hitta balansen mellan ett konsekvent och samtidigt följsamt varumärke.

Nr 133. Är kompassen tydlig?

Har du satt ner foten? Vet du vad du står för och vart du är på väg? Skickar du tydliga signaler? Eller föredrar du bomullsvarianten? Räkna med att du når snabbare framåt när du vågar fokusera. Se den här treminutersfilmen, så får du min syn på värdet av en tydlig personlig kompass.

Men låt oss tänka vidare. Om du själv har en tydlig kompass, men ditt företag saknar en sådan - då blir det en knepig orienteringsövning. Du och dina kollegor springer åt varsitt håll, var och en utifrån sin egen preferens. Kanske finns det någon kollega som ogillar tanken på att styras mot en gemensam kalibrering*. Men tänk ett steg till. Utan riktning och ramar i rätt omfattning tappar ni kraft och tempo. Ni behöver den gemensamma kompassen för att kunna åstadkomma goda resultat, spara beslutstid och skicka trovärdiga och konsekventa signaler till marknaden.

* Synonymer till kalibrera: bestämma skalan, jämt avväga, avpassa, justera, anpassa (enl synonymer.se).


måndag 4 september 2017

Sommarens målningar

Under vintern och sommaren har jag målat några nya tavlor.
Hälsa på här, så ser du dem. Ett par smakprov:

To The Moon And BackWhenever I Hear This Song
fredag 30 juni 2017

Upptäck Engagemangsmodellen

Möten leder ofta till spännande samtal. För Cristina Tscherning och mig ledde det ända till en modell. Vi kallar den Engagemangsmodellen. Nu - lagom till semestertiderna - släpper vi den nya hemsidan. Du hittar också modellen på Facebook. Den är inte komplett, men vår förhoppning är att den kan förklara och förenkla. Välkommen att hälsa på för att läsa och bolla dina egna tankar med andra.torsdag 13 april 2017

Nr 132. Berättelsemiddag

På mina längre seminarier - ibland i Sverige, ibland utomlands - brukar vi ha en festmiddag den sista kvällen. Då klär alla sig fina. Uppgiften till middagen brukar vara att ta med en egen berättelse som speglar personens egna kärnvärden.

Vilka kvällar det kan bli! Vi får både glada och sorgliga historier, hemligheter yppas, sånger sjungs, ögon glittrar, alla lyssnar uppmärksamt och med värme. En erfaren och belevad deltagare sa vid ett sådant tillfälle att det var den mest fantastiska middag han hade varit med om. Jag förstår den känslan. När någon bjuder på sig själv med värme och förtroende och alla andra lyssnar uppmärksamt och respektfullt, då skapas en stämning som sällan går att hitta i vanliga sammanhang. Personliga berättelser har en förmåga att trollbinda. Bilden av en person stärks, samtidigt som vi får en verklig sagostund. Ibland blir det magiskt.

Planerar du att äta påskmiddag med någon annan under helgen? Varför inte skapa en berättelsemiddag, där alla åldrar kan delta? Hitta ett gemensamt tema och varandra några minuter var för att berätta fritt och oavbrutet - antingen sant eller ur fantasin. Och om ni vill leka vidare, kan ni efter varje berättelse gissa om den var sann eller ej. Här är några förslag på teman:

  • Mitt bästa påskminne
  • Det mest sensationella som hänt mig sedan förra påsken
  • Sliding doors: Ett av mina mest avgörande val i livet
  • Den viktigaste gula pryl jag äger och varför
  • Om jag kunde flyga vart jag ville på min kvast...
Förutom att ni får härlig middagsunderhållning, kommer ni att lära er nya saker om varandra som kanske bara går att läsa mellan raderna. 

Glad Påsk!

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag.

onsdag 8 februari 2017

Mina tio budord

Passion, akrylmålning från 2015 av Anna-Karin Lingham
Med anledning av den liberala politikern Birgitta Ohlssons tio budord för duktiga flickor ur den färska boken Duktiga flickors revansch, fick jag denna fråga av min talarkollega, Ulrika Nybäck, Stockholm Creative Partner: Vilka budord har du för att nå dit du vill?

Efter en stunds eftertanke landade jag med dessa. 

tisdag 31 januari 2017

Nr 131. Dina traditioner

Januari närmar sig sitt slut. Tiden efter advent, lucia, jul, nyår, trettonhelg och tjugondedag Knut. Traditionsrika tider för många.

Vi kan hitta traditioner inom många olika områden - geografiska, kulturella, religiösa, släktanknutna och personliga. De kan skapa band mellan människor och knyter ihop dåtiden med framtiden, över generationsgränser.

Har du några traditioner? Har de sin grund i din kultur, din familj, din religion eller något annat? Hur har de påverkat dig? För mig handlar det om att hänga upp tiden på något. Att låta dåtiden få en koppling till nutiden och framtiden. Att ha några någorlunda trygga punkter som återkommer trots allt annat som förändras med tiden och skakar om tillvaron. Ibland kan traditioner kännas stagnerade. Behoven av kontinuitet och förnyelse krockar. Då behöver de förnyas eller fräschas upp för att inte tappa sitt värde och ebba ut.

Dina traditioner kan vara en tydlig imageskapare. Förutom den uppfattning andra har om den specifika tradition du har, så kan du uppfattas som stagnerad, trygg eller flyktig beroende på din koppling till dem och hur du för dem vidare till andra människor. Ofta kopplas traditioner till andra människor och då påverkas din image av den grupp du tillhör.

Vilka är dina traditioner och på vilket sätt är de viktiga för dig? Hur väl stämmer de överens med dina värderingar, kärnvärden och mål? Känner du dig hemma i den grupp där de förs vidare eller har du tagit nya steg som drar dig åt ett annat håll? Vad för du vidare till dina eventuella barn? Finns det vissa tillfällen under året som är mer traditionsrika för dig än andra? Finns det traditioner som du har lämnat bakom dig eller skulle vilja avsluta?

Dåtid binds ihop med framtid. Jag gillar traditioner i lagom mängd och på rätt ambitionsnivå. Resten av året behöver vara fritt för nya äventyr och vanligt hederligt vardagsliv. Som nu. I januari, som imorgon blir februari.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag.

Nytt blogginlägg hos Sveriges Talare

Medarbetare 💚 Företag

Vet du att jag numera föreläser om den viktiga rollen som varumärkesambassadör? Den där platsen där företagets varumärke möter det personliga varumärket och de tillsammans kan skapa strålande resultat.