onsdag 21 januari 2015

Nr 104. Drivande eller avvaktande?

Vi har tidigare sett på några olika aspekter i din kommunikation. Låt oss leka med ytterligare en skala, där ändarna representerar ytterligheter i ditt sätt att kommunicera.

På en skala står det Drivande i ena änden och Avvaktande i den andra. Hur fungerar du? Är du den som initierar en diskussion och driver den framåt? Ger du nya synvinklar som för en process vidare? Är det du som presenterar idéer och lösningar först? Eller väntar du in andra, håller med istället för att avvika med en annan åsikt och följer efter det andra initierar?

Du fungerar sannolikt på olika sätt i olika sammanhang, beroende på hur bekväm du känner dig med ämnet och sällskapet. Säkert har du ändå en känsla för vilken av de båda ytterligheterna som du ligger närmast.

Tänk dig att du gör ett experiment. Om du normalt sett är väldigt drivande, testa då att avvakta lite för att vänta in andras initiativ, förslag och synpunkter. Kanske kan det innebära att ni tillsammans får ett annat resultat. Och om du normalt sett är avvaktande, testa då att ta mer initiativ i en diskussion, process eller ett projekt. Säkert är dina förslag lika värdefulla för helheten som andras.

Om du känner dig fri att röra dig mellan att vara drivande och avvaktande i olika sammanhang, kommer du snart att bli duktig på att känna av när det ena eller andra passar bäst för ert optimala gemensamma resultat.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.