onsdag 15 november 2017

Nr 134. Att våga fokusera

I mitt arbete med varumärken - både personliga och organisatoriska - ser jag ibland en önskan att hålla alla dörrar öppna. Att vilja vara allt. Att inte våga välja bort.

Att vara allt innebär - lite överdrivet - att vara inget. När alla dörrar är öppna saknas fokus. När vi skickar spretiga signaler skapas en otydlig bild av oss. När vi saknar kompass blir samarbeten svåra.

Hur ser det ut i din organisation? Finns en vision? Har ni tydliga värderingar som ni följer och följer upp? Finns tydliga mål? Finns ett sätt att kommunicera - muntligt, skriftligt, grafiskt, digitalt - som målgrupper kan känna igen och lita på? Om det är så: Grattis!

I nystartade och mindre företag kan det ta en tid innan tydligheten och den gemensamma kompassen har hittat sin riktning. Ni tjänar på att samordna och begränsa inkörningsperioden. I större och medelstora företag finns oftast en varumärkesplattform i någon form. Utmaningen kan ligga i att värdera och hantera önskemål om avvikelser från den gemensamma plattformen. I den sämre änden av skalan kan ni - om ni inte ser upp - skapa en känsla av ostyrig cirkus kring varumärket. I den positiva änden av skalan lyckas ni hitta balansen mellan ett konsekvent och samtidigt följsamt varumärke.

Nr 133. Är kompassen tydlig?

Har du satt ner foten? Vet du vad du står för och vart du är på väg? Skickar du tydliga signaler? Eller föredrar du bomullsvarianten? Räkna med att du når snabbare framåt när du vågar fokusera. Se den här treminutersfilmen, så får du min syn på värdet av en tydlig personlig kompass.

Men låt oss tänka vidare. Om du själv har en tydlig kompass, men ditt företag saknar en sådan - då blir det en knepig orienteringsövning. Du och dina kollegor springer åt varsitt håll, var och en utifrån sin egen preferens. Kanske finns det någon kollega som ogillar tanken på att styras mot en gemensam kalibrering*. Men tänk ett steg till. Utan riktning och ramar i rätt omfattning tappar ni kraft och tempo. Ni behöver den gemensamma kompassen för att kunna åstadkomma goda resultat, spara beslutstid och skicka trovärdiga och konsekventa signaler till marknaden.

* Synonymer till kalibrera: bestämma skalan, jämt avväga, avpassa, justera, anpassa (enl synonymer.se).