fredag 13 september 2013

Nr 74. Karaktär

Andra människors tankar på dig har en viss karaktär. Dom är positiva, negativa eller neutrala. Säkert skiftar det vid olika tillfällen, men såväl en positiv som en negativ tanke tenderar att förstärkas med tiden.

Din första reaktion är kanske att andras tankar om dig måste vara positiva för att det ska gynna dig och er relation. Tänk på att neutrala och negativa tankar också är meningsfulla. Ju mer tanketid du får desto bättre - med vissa undantag.

Negativa tankar om dig innebär att man - trots sin irritation - tycker att det är värt att tänka på dig. Det ger en viss öppning för dig att göra en förändring.

Om du känner till dom negativa tankarna, kan du bedöma om det är viktigt för dig att åstadkomma ett skifte eller om det inte är värt din tid med just den personen. Sen agerar du utifrån det. Gör det du behöver för att ge den irriterade personen en mer korrekt och positiv bild av dig. Om ni har helt olika syn på saker, kanske det inte är värt din insats. Det avgör du bäst själv. Utgå från det du tror på och står för när du gör bedömningen.

Så länge du är genuin och stadig i dina egna värderingar och mål, är det okej att vissa människor tänker negativa tankar om dig. Du och det du står för kommer aldrig att bli fullt gillat av alla. Jag vill påstå att det är bättre för dig att bli påtänkt överhuvudtaget - oavsett tankekaraktär - än att inte bli påtänkt alls.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här eller i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook.

Inga kommentarer: