onsdag 15 november 2017

Nr 134. Att våga fokusera

I mitt arbete med varumärken - både personliga och organisatoriska - ser jag ibland en önskan att hålla alla dörrar öppna. Att vilja vara allt. Att inte våga välja bort.

Att vara allt innebär - lite överdrivet - att vara inget. När alla dörrar är öppna saknas fokus. När vi skickar spretiga signaler skapas en otydlig bild av oss. När vi saknar kompass blir samarbeten svåra.

Hur ser det ut i din organisation? Finns en vision? Har ni tydliga värderingar som ni följer och följer upp? Finns tydliga mål? Finns ett sätt att kommunicera - muntligt, skriftligt, grafiskt, digitalt - som målgrupper kan känna igen och lita på? Om det är så: Grattis!

I nystartade och mindre företag kan det ta en tid innan tydligheten och den gemensamma kompassen har hittat sin riktning. Ni tjänar på att samordna och begränsa inkörningsperioden. I större och medelstora företag finns oftast en varumärkesplattform i någon form. Utmaningen kan ligga i att värdera och hantera önskemål om avvikelser från den gemensamma plattformen. I den sämre änden av skalan kan ni - om ni inte ser upp - skapa en känsla av ostyrig cirkus kring varumärket. I den positiva änden av skalan lyckas ni hitta balansen mellan ett konsekvent och samtidigt följsamt varumärke.

Inga kommentarer: