fredag 27 maj 2016

Nr 119. Intressanta intressen

Dina intressen är en viktig del i ditt personliga varumärke.

Tänk dig att du berättar för en ny bekantskap om en hobby eller ett extra starkt intresseområde. Bekantskapen kommer snabbt att dra egna slutsatser om vem och hur du är, baserat på sin egen uppfattning om ämnet.

Det kan räcka med att någon kopplar samman dig med en viss grupp människor, som ägnar sig åt en hobby. Förutfattade meningar om intresseområdet påverkar din image i deras ögon. Vissa känner en direkt samhörighet med dig. Andra blir skeptiska - mer eller mindre tydligt. Några blir nyfikna, andra tar avstånd.

Naturligtvis ska du fortsätta att odla de intressen du brinner för, så länge de inte skadar andra. Fundera dock på om de drar åt samma håll som dina värderingar, kärnvärden och mål? Stärker de din image, eller ger du ett inkonsekvent och otydligt intryck?

Det du brinner för kan bli en fantastisk profilering för dig. Du drar till dig människor med liknande intressen och ger värdefull information om dig själv till de som inte delar dem. Tänk på att visa nyfikenhet och respekt för andra människors intressen, så får du med stor sannolikhet samma bemötande tillbaka.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Inga kommentarer: