måndag 8 september 2014

Nr 96. Varje individ gör skillnad


Jag reser med pendeltåget mitt i natten. Runt mig sitter ett sällskap på tre personer. Samtalet är lugnt och behagligt. Vid nästa station stiger två personer i sällskapet av. En stannar kvar. De tomma platserna fylls snabbt med nya personer. Samtalet mellan de nya är snabbare, mer intensivt. Energin förändras tydligt. Jag känner ingen av dessa personer, men vår lilla sittgrupp på tåget är tydligt påverkad av vilka som ingår. Varje enskild person bidrar, även om det bara handlar om några få minuter tillsammans.

Hur är det då i ditt eget nätverk? Varje enskild individ påverkar dynamiken. En person kommer till och energin förändras för samtliga. En person lämnar gruppen och energin förändras för samtliga. Det ger i sin tur en ringar-på-vattnet-effekt. Varje person som berörs har ett eget nätverk som indirekt påverkas av förändringarna. Effekten sprids.

Var medveten om din egen betydelse i andras nätverk och effekten när du kommer och går. Var medveten om betydelsen av varje enskild individ i ditt eget nätverk och effekten när de kommer och går.

Varje individ gör skillnad. Hur kan du vårda ditt nätverk på bästa sätt för att behålla och sprida ett positivt och utvecklande samspel, inte bara bland dina egna kontakter utan också vidare till nästa ring-på-vattnet?

Läs gärna "The tipping point - How little things can make a big difference" (Malcolm Gladwell) för att få mer inspiration kring detta. 
Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Inga kommentarer: