måndag 24 februari 2014

Nr 88. Mångfald

Förra veckan deltog jag i ett seminarium om mångfald. Inte bara etnisk, som skulle kunna vara det första vi associerar till. Det handlar också om t ex kön, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Det finns många synliga och osynliga hinder för de som på något sätt skicker ut från normen. Risken är att vi fokuserar mer på problem än möjligheter.

Ur ett personligt varumärkesperspektiv är olikheter mellan människor lika viktiga som likheter. När det finns variationer i egenskaper mellan individer i en grupp kan samarbetet få mer dynamik och resultatet nå helt nya nivåer. När stoltheten över dina egna egenskaper och egenheter kombineras med nyfikenhet och ödmjukhet inför andra människor, då blir allt ganska spännande.

Resan mot ett starkare personligt varumärke fortsätter. Följ den här, i gruppen Visa Ditt Rätta Jag på Facebook eller läs boken Visa ditt rätta jag, Hoi Förlag.

Inga kommentarer: